Haavahoitaja

Ajanvaraukset haavahoitajan vastaanotolle ajanvarauksen kautta, puh. (02) 677 3922. Haavahoitaja Anne Mäkilä tekee haavahoitotyötä pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin.

Muuna aikana yhteydenotot/soittopyynnöt keskukseen, puh. (03) 677 3111.

Haavahoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi haavan paikallishoitoa erityyppisille haavoille. 

Haavahoitaja tekee moniammatillista yhteistyötä kaikkien haavapotilaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa.

Työhön sisältyy konsultaatiokäyntejä Harjavallan terveyskeskussairaalan osastolle, kuntayhtymän alueen vanhainkodeille ja palvelutaloille.