Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatriset sairaanhoitajat tarjoavat keskusteluapua ja toteuttavat psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta siirtyneiden potilaiden jatkoseurantaa yhteistyössä muun perusterveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Psykiatrinen työryhmä käsittelee saapuneet yhteydenotot kerran viikossa ja tämän pohjalta arvioidaan, millainen ja kenen työntekijän toteuttama työskentely tilanteeseen sopii. Tämän jälkeen asiakkaaseen ollaan yhteydessä ja sovitaan vastaanottoaika.

Ajanvaraus

Ota yhteyttä psykiatriseen työryhmään. Korvaushoitoasioista vastaa sh Marju Vilponen, 044 906 7532.