Palveluohjaus

Potilaalla ja hänen läheisellään on mahdollisuus ottaa yhteyttä sosiaaliohjaajaan, jonka kanssa he voivat 
  • keskustella ja selvittää tilannettaan arkielämän sujumiseksi
  • saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvasta sekä käytettävissä olevista palveluista ja niiden saamisen ehdoista
  • tukea palvelujen ja etuuksien hakemisessa
Toiminta-ajatuksena palveluohjausperiaatteella on sosiaalisen hyvinvoinnin turvaaminen tilanteissa, joissa sairaudet ja rajoitteet toimintakyvyssä aiheuttavat haittoja fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa selviytymisessä. Palveluohjaus perustuu välittömään yhteistyöhön potilaan, läheisen ja yhteistyökumppaneiden sekä verkostojen kanssa.