Psykiatrinen työryhmä

Psykiatrinen työryhmä tarjoaa keskusteluapua aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille. Työryhmään kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja psykiatri.

Psykiatristen sairaanhoitajien ja psykologien vastaanotoille hakeudutaan useimmiten lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Hakeutumisen syynä voivat olla esimerkiksi masentuneisuus, ahdistuneisuus, jännitys, pelot, uniongelmat tai työssä jaksamisen vaikeudet. Vastaanotoille ei tarvita varsinaista lähetettä. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä. 

Psykiatriset sairaanhoitajat tarjoavat keskusteluapua ja toteuttavat psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta siirtyneiden asiakkaiden jatkoseurantaa yhteistyössä muun perusterveydenhuollon henkilöstön kanssa. Terveyskeskuspsykologit tarjoavat terapeuttisia keskusteluja ja psyykkisen tilanteen arviointia erilaisissa ongelma- ja kriisitilanteissa. Psykiatrisen työryhmän opintopsykologi tarjoaa psykologin palveluja toisen asteen opiskelijoille Harjavallassa ja Nakkilassa. Opintopsykologiin voi ottaa yhteyttä opiskeluun ja omaan hyvinvointiin liittyvissä pulmatilanteissa.

Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Vastaanotot on pääosin keskitetty Harjavallan terveyskeskukseen.

Toimintatapa

Työryhmä käsittelee saapuneet yhteydenotot kerran viikossa ja tämän pohjalta arvioidaan, millainen ja kenen työntekijän toteuttama työskentely tilanteeseen sopii. Yhteydenottojen ja lähetteiden perusteella tapahtuu jonoon asettaminen, mikäli kriteerit psykiatrisen työryhmän hoidolle täyttyvät ja muu hoito tai ohjaus eivät ole tilanteeseen soveltuvampia. Jonotilanteen mukaan potilaaseen ollaan yhteydessä ja sovitaan vastaanottoaika. Tarpeen mukaan toteutetaan aluksi arviointityyppisiä käyntejä, joiden jälkeen sovitaan varsinaiset hoitokäynnit. 

Tilanteesta riippuen osa asiakkaista ohjataan psykiatrin vastaanotolle, pari- ja perheterapiapalveluihin tai päihdeterapeuttien vastaanotoille. Osa voidaan lähettää tarpeenmukaisiin psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluihin. Toisen asteen opiskelijat ohjataan opintopsykologin vastaanotolle.

Perheiden kriiseihin ja parisuhteen pulmiin apua tarjoaa perheneuvola.

Lisätietoja netissä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tuottaman Mielenterveystalon sekä Nuorten mielenterveystalon nettipalvelujen sivuilta löytyy luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeasioista. Palveluista löytyy apua mm. ongelman vakavuustason määrittelyyn sekä erilaisia itseapuohjelmia ja -oppaita. Nettipalvelua voi käyttää kuka tahansa, nimettömänä ja ilman kirjautumista.